LIB

Obecné a systémové knihovny pro řídicí systémy KITV40, KIT386EXR a KIT188ER.

CRT COM - standardní jednotka CRT zobrazující na vzdáleném počítači

Nahrazuje standardní jednotku CRT v řídicím systému, ve kterém není obsažen videoadaptér. Obraz z CRT posílá po standardní sériové komunikační lince do připojeného PC. Do CRT COM se zapisuje standardními službami pascalu.

 

KitLoader

Program KitLoader je nová verze programu RetosDebugger pro prostředí Windows. Má veškeré základní vlastnosti programu RetosDebugger s výjimkou spolupráce s KernelMonitorem. Oproti RetosDebuggeru má navíc pohodlnější ovládání a některé další funkce. Navíc umí pracovat s řídicím systémem Kit188ER.

 

RETOS - jádro operačního systému reálného času

RETOS je operační systém reálného času. Z jazyka Borland Pascal v7.0 se použitím O.S.RETOS stává prostředek kvalitativně vyšší úrovně, který poskytuje možnosti specializovaných paralelních a realtime jazyků.

 

RTD - RetosDebugger a KernelMonitor

Program RetosDebugger slouží pro umístění, zavedení a ladění aplikace.

 

Obecné základní dokumenty BP/RETOS

Terminologie, Seznam knihoven LIB, Učebnice Začínáme programovat ŘS Kit, Adresový prostor Kit, Poslední změny knihoven.

SYSTEM

Systémové knihovny

IOSERVICE

knihovny ovladačů HW

STDIO

ostatní standardní knihovny

TIME

knihovny pro práci s časovači a přerušením od systémového časovače

MATH

obecné matematické knihovny

REG

knihovny pro regulaci

COM

komunikační knihovny

NET

Knihovny pro síťovou komunikaci

LDRLIB

knihovny pro Loader

ARCHIVE

knihovny podporujicí zpracování archivů

XTKING KITKING

knihovny spolupracující s programem TheKing