LIB_SYSTEM

ATMFLASH

V jednotce jsou poskytovány funkce, které umožňují pracovat s pamětí FLASH od firmy ATMEL tak, jako se pracuje s pamětí RAM. Tím je uživatel zcela odstíněn od problémů s fyzickým zápisem dat do těchto pamětí. V jednotce se nacházejí funkce pro zápis nejmenších možných bloků, tzv. sektorů i funkce pro zápis celých paměťových bloků. Dále se zde nalezne funkce, která vrací typ paměti FLASH a identifikační znak výrobce.

 

BIOS

Tato jednotka poskytuje pascalské funkce pro některé funkce BIOSu. Díky této jednotce není třeba orientovat se v assembleru, stačí najít vhodnou funkci této jednotky a tu zavolat s příslušnými parametry.

 

DISKIO

Jednotka poskytuje podporu na tvorbu ROM a RAM disků z volné paměti nad 1M. Do disků se zapisuje a čte na úrovni sektorů. Se stávajícím softwarovým vybavením je tato paměť jinak nedostupná.

 

HALTERR

Jednotka HALTERR implementuje generování RunError dle pascalských konvencí (spouští řetězec definovaných EXIT procedur).

 

HARDLOCK

Jednotka byla vyvinuta za účelem zabezpečení proti neoprávněnému užití programového produktu.

 

HWSYST

Tato programová jednotka slouží pro definici konstant a adres periferií řídící desky s různými procesory např. V40 a 80386. Jednotka ve své init sekci zjišťuje na jakém typu procesoru program běží. Jednotka poskytuje funkce, které vracejí stav konstant Biosu, které určují hardwarovou konfiguraci řídící desky.

 

LIBVER

Tato jednotka nése informaci o aktuálním číslu verze celého balíku knihoven. Dále poskytuje některé užitečné funkce pro konverzi čísel verzí jednotek.

 

PCINT21

Jednotka implementuje funkci DOSu - čtení vektoru přerušení.

 

UNMINT

UNmInt je jednotka pro obsluhu nemaskovatelného přerušení procesoru řady ...86 v reálném módu. Jednotka předpokládá, že zdrojem přerušení je monitor napájecího napětí, nebo zdroj podobných vlastností. Jednotka při přerušení čeká ve smyčce o pevné délce trvání, zda nezmizí zdroj přerušení. Jednotka počítá počet přerušení.

 

WATCHDOG

Jedná se o obsluhu obvodu watchdog na procesorové desce.