TIME

knihovny pro práci s časovači a přerušením od systémového časovače

FSTTIMER

Jednotka slouží k přesnému odměřování časových intervalů. Jednotka je obdobou jednotky Timer s tím rozdílem, že pro odměřování časových intervalů čte přímo z HW obvodu časovače. Tím lze dosáhnout přesnosti až 1ms.

 

TICK

Jednotka zavádí zrychlení systémového přerušení INT$08. Jednotka zřetězí obsluhu přerušení INT$08 a na původní přerušovací vektor propouští proceduru s původní frekvencí přerušování. Tím je zaručena nezměněná funkce všech procesů navěšených na přerušení časovače před inicializací Tick. Nová obsluha přerušení se volá při každém přerušení, to znamená s novou vyšší frekvencí, procedurální proměnnou UserTick1. Procedurální proměnná UserTick2 je zařazena do původní větve přerušení za jednotku Tick. Tyto proměnné jsou implicitně prázdné, ale uživatel do nich může přiřadit vlastní proceduru.

 

TIMER

Jednotka obsahuje objekt tTimer, který slouží pro odměřování časových intervalů. Voláním metody SaveTime je zaznamenána hodnota aktuálního času a voláním metody TstTime se testuje, zda již uplynul požadovaný interval. Objekt se používá pro odměřování hrubších časových intervalů, jelikož pracuje se systémovým časovačem jehož perioda je standardně 55ms.