RTD - RetosDebugger a KernelMonitor

Program RetosDebugger slouží pro umístění, zavedení a ladění aplikace.
 

Program běží v počítači PC a pomocí sériové linky komunikuje s BIOS Monitorem nebo KernelMonitorem dané aplikace v KITV40, KIT386EXR, KIT188ER nebo v jiném PC. RetosDebugger umožňuje umístit aplikační program do jednotlivých segmentů paměti, nahrát aplikační program pomocí sériové komunikační linky do pamětí FLASH nebo RAM, nebo do připojeného simulátoru EPROM. Dokáže zobrazit a modifikovat obsah paměti, hodnoty globálních proměnných nebo hodnoty vstupů a výstupů. Umožňuje zobrazit stav o.s. RETOS, tj. stav procesů, fronty Ready a Delay a stav schránek. RetosDebugger také umožňuje trasovat program a vkládat break instrukce do laděného programu.
KernelMonitor je jednotka, která se přilinkuje k aplikaci a slouží pro ladění procesů O.S. RETOS v paměti RAM řídicího systému.


Soubory ke stažení

rtd rtd.pdf Čeština 306.8 kB
Prostředí BPRETOS, RTD swbp_rtd.zip Čeština 144.4 kB