LIB_KITING

Manuál pro KitKing

Tento balík se skládá z těchto jednotek: WINCOM, WTARCH, WTERR, WTFILE, WTLDR, WTPAR, WTVIRT

 

Podpůrné jednotky pro TheKing

Tento balík se skládá z těchto jednotek: CRBPFILE, XTHEKING, XTKING_1, XTKING_2

 

Začínáme vizualizovat

Tento dokument popisuje postup při návrhu nové aplikace komunikující s programem TheKing, který vizualizuje data z řídícího systému KIT v nadřízeném počítači s operačním systémem Windows.