REG

knihovny pro regulaci

NAST_REG

Dokument obsahující jednoduchý návod na nastavení PID konstant regulátoru

 

PROCSISO

Jednotka obsahuje rodičovský objekt regulátoru. Programátor pouze vytvoří dědice, u něhož definuje nové virtuální metody pro získání vstupních hodnot a metodu pro vykonání akčního zásahu. Požadovaný regulační algoritmus je určen při vytváření instance regulačního objektu. Tímto jednoduchým a rychlým způsobem lze vytvářet regulátory teploty, tlaku, otáček i bez dokonalé znalosti použitých regulačních algoritmů. Počet současně spuštěných regulátorů je omezen jen výkonností procesoru

 

REGSISO

Jednotka obsahuje objekty jednorozměrných regulačních algoritmů. Jsou zde algoritmy PID, PID s adaptivním nastavením (Maršík) a PID s vnitřním modelem (Peterka). U všech algoritmů je zajištěno beznárazové přepínání mezi automatickým a manuálním režimem. Rovněž konstanty regulačních algoritmů lze měnit v průběhu regulace beznárazově

 

VIRTSISO

Jednotka obsahuje rodičovský objekt ostatních regulačních objektů