RTD a KERNEL MONITOR

KERNEL MONITOR

Program pro dálkové sledování/řízení aplikace v KITu. BRPHNDL, COMPROT, GLOBDECL, KERNELTY, KERNMON, REMOTERM

 

RTD

ReTOS Debugger.