SYSTEM

Systémové knihovny

ATMFLASH

Jednotka definuje funkce umožňující pracovat s pamětí FLASH od firmy ATMEL. V jednotce se nacházejí funkce pro zápis nejmenších možných bloků, tzv. sektorů i funkce pro zápis celých paměťových bloků obecné délky. Jednotka dále obsahuje funkci, která vrací typ paměti FLASH a identifikační znak výrobce.

 

BIOS

Tato jednotka poskytuje pascalské funkce pro některé funkce BIOSu. Díky této jednotce není třeba orientovat se v assembleru, stačí najít vhodnou funkci této jednotky a tu zavolat s příslušnými parametry.

 

BIOS188

Popis biosu procesoru Kit188ER.

 

BIOS386

Popis biosu procesoru Kit386EXR.

 

BIOSV40

Popis biosu procesoru KitV40.

 

CFLASH

Jednotka definuje funkce umožňující pracovat s pamětí COMPACTFLASH na procesorové desce Kit188ER. Pro přístup nevyužívá služeb DOSu, ale přistupuje absolutně do předem vyhrazeného lineárního prostoru. V jednotce se nacházejí funkce pro čtení a zápis celých paměťových bloků obecné délky. Jednotka dále obsahuje proměnné informující o velikosti dostupné paměti.

 

DISKIO

Jednotka poskytuje podporu na tvorbu ROM a RAM disků z volné paměti nad 1M. Do disků se zapisuje a čte na úrovni sektorů. Se stávajícím softwarovým vybavením je tato paměť jinak nedostupná.

 

HALTERR

Jednotka HALTERR implementuje generování RunError dle pascalských konvencí (spouští řetězec definovaných EXIT procedur).

 

HWSYST

Jednotka definuje konstanty a adresy periferií řídící desky s různými procesory např. V40, 80386, Am188. Jednotka ve své init sekci zjišťuje na jakém typu procesoru program běží. Jednotka poskytuje funkce, které vracejí stav konstant Biosu, které určují hardwarovou konfiguraci řídící desky.

 

LIBVER

Tato jednotka nese informaci o aktuálním číslu verze celého balíku systémových knihoven LIB. Dále definuje jednotný formát verzí a poskytuje některé užitečné funkce pro práci s textovými i číselnými verzemi jednotek.

 

PCINT21

Jednotka implementuje funkci DOSu - čtení vektoru přerušení.

 

UNMINT

UNmInt je jednotka pro obsluhu nemaskovatelného přerušení procesoru řady ...86 v reálném módu. Jednotka předpokládá, že zdrojem přerušení je monitor napájecího napětí, nebo zdroj podobných vlastností. Jednotka při přerušení čeká ve smyčce o pevné délce trvání, zda nezmizí zdroj přerušení. Jednotka počítá počet přerušení.

 

WATCHDOG

Jedná se o obsluhu obvodu watchdog na procesorové desce.

 

_1STUNIT

Popis 1. přilinkované jednotky do aplikace.