Mechanické uspořádání

Popis mechanického uspořádání řídicího systému

image

KITBOX

Stavebnice KIT - zásuvná jednotka (vana)

 
image

KIT

Stavebnice KIT - montovaná jednotka