Služby

Přehled základních služeb poskytovaných firmou SofCon.

Vývoj a výroba elektroniky

Firma SofCon disponuje technologickým zázemím a pravidelně školenými pracovníky tak, abychom našemu zákazníkovi nabídli komplexní službu v oblasti návrhu, výroby a testování elektronických komponent.
Naše služby zahrnují návrhy schémat, návrhy DPS, návrhy mechanické konstrukce výrobku, zhotovení prototypů.
Neoddělitelnou službou pro zákazníka je tvorba firmware, oživení, testování a provedení příslušných zkoušek, včetně vystavení požadovaných certifikátů.
Na základě zkušeností z vývoje a výroby vlastních řídicích systémů a jejich komponent, nabízíme návrhy a dodávky přístrojové techniky, elektronických prvků a embedded systémů především na bázi procesorů x86, x51.
Dále pak digitální a analogove IO, průmyslové terminály, komunikační moduly, katry pro PC104, napájecí zdroje, ... .
Máme zkušenosti s prvky pro řízení krokových motorů, se zpracováním analogových signálů (měření teploty - termočlánky, odporové čidla, měření tlaku, vážení - tenzometry, ...).
Vedle procesorů x86 a x51, používáme pro naše návrhy programovatelná hradlová pole (Lattice, Altera).
Nedílnou součástí výsledných výrobních podkladů je kompletní výrobní dokumentace včetně testovacích a oživovacích předpisů v souladu s normou ISO 9001.

Vývoj programového vybavení

Firma SofCon disponuje technologickým zázemím a pravidelně školenými pracovníky tak, abychom našemu zákazníkovi nabídli komplexní systémovou integraci, zahrnující zejména služby v oblasti analýzy, návrhu a dodávek programového vybavení.
Nosným směrem našich dodávek je zejména oblast průmyslové automatizace, MaR, řízení technologických procesů, komunikací, vizualizace, sběru dat, ... .
Při použití programovacích automatů (PLC) vycházíme z požadavků zákazníka.
Řídicí systémy vlastní výroby programujeme v jazyku Pascal nebo v prostředí Mosaic-SC, které podporuje programování v jazycích ST (strukturovaný text), IL (jazyk instrukcí), LD (reléové schéma) a FBD (funkční bloky) podle normy IEC 61131-3.
Vizualizace stavíme zejména na vlastním jádře rodiny programů ThePrince (ThePrincess), prostředí Delphi, a dalších požadavcích zákazníků.
Podporujeme zejména operační systémy DOS, ON-TIME, Windows, Windows Embedded, Linux.
Vedle tvorby a dodávek aplikačních programových balíků nabízíme služby podpory, tvorby a dodávek systémových komponent pro prostředí OS windows a linux.

Aplikace, projekce, ...

Firma SofCon disponuje technologickým zázemím a pravidelně školenými pracovníky tak, abychom našemu zákazníkovi nejen v oblasti průmyslové automatizace nabídli komplexní systémovou integraci na klíč.
Komplexní, případně částečné řešení (dle požadavku zákazníka), zahrnuje analýzu problému, přípravu a vyhotovení projektu, dodávku navrženého řešení (HW, SW) včetně následného servisu dle potřeb zákazníka.
Vzhledem k vlastnímu vývojovému oddělení HW i SW poskytujeme dodávky založené na použití průmyslových počítačů a standardních PLC s možností využití vlastních komponent a upravených prvků pro optimální uspokojení potřeb zákazníka.
Nedílnou součástí dodávek je projekce, výroba a dodávky rozvaděčů, dodávky pohonů, čidel a dalších prvků pro systémy řízení, sběru dat, telemetrie nejen pro jednoúčelové stroje, výrobní linky, klimatizace, ...
S našimi dodávkami řídicích systému, technologických celků, programového vybavení a ostatních služeb se setkáte u značného počtu zákazníků.