LIB_NET

CoBase

knihovna CoBase definuje sadu tříd pro snadnou implementaci síťových protokolů. Na bází této knihovny jsou vytvořeny všechny další ovladače zařízení a knihovny síťových protokolů. Knihovna definuje jednotné aplikační rozhraní a jednotné chování na všech vrstvách protokolového stacku.

 

CoEth01

Knihovna CoETH01 implementuje ovladač karty IOETH01, resp. jiné karty s řadičem LAN91C96. Zajišťuje inicializaci karty, vysílání a příjem rámců na spojové (linkové) vrstvě.

 

CoEthDef

Knihovna CoEthDef obsahuje společné definice a deklarace všech knihoven implementujících fyzickou a spojovou vrstvu Ethernetu, tj. knihovny CoETH01.

 

CoINET

Knihovna CoINET deklaruje funkce usnadňující programování aplikací, které využívají protokolů UDP nebo TCP. Obsahuje funkce pro jednoduché vytvoření/zrušení TCP/IP stacku. a otevření/uzavření UDP příp. TCP socketu (zásuvky).

 

CoIPv4

Knihovna CoIPv4 implementuje síťovou vrstvy TCP/IP architektury a to protokol IP (Internet Protocol) verze 4 a dva servisní protokoly ICMP (Internet Control Message Protocol) a ARP (Address Resolution Protocol). Pomocí této knihovny, je možné propojit stanice nejen v rámci lokální sítě, ale i v rámci celého Internetu. Aplikace prakticky nikdy nepřistupuje k síťové vrstvě přímo, ale vždy skrze protokoly transportní vrstvy UDP nebo TCP.

 

CoTCP

Knihovna CoTCP implementuje transportní protokol TCP (Transmission Control Protocol). Tento relativně složitý protokol, zajišťuje navazování a ukončování spojení, přenos dat s potvrzováním a zabraňuje zahlcení na straně příjemce.

 

CoUDP

Knihovna CoUDP implementuje jednoduchý transportní protokol UDP (User Datagram Protocol). Tento protokol není potvrzovaný a nezaručuje tedy bezpečný přenos zpráv mezi odesilatelem a příjemcem. O potvrzování, pokud je potřeba, se musí postarat aplikační vrstva.

 

HTTP server

Tato knihovna implementuje HTTP protokol podle standardu RFC-1945 (HTTP 1.0) a umožňuje velice jednoduchým způsobem doplnit i již existující aplikace o plnohodnotný HTTP server.