LIB_LOADER

1STUNIT

Knihovna provádí výpočet velikostí dynamické paměti a zásobníku při spuštění systému. V případě spuštění aplikace v protect módu upraví činnost správce dynamické paměti.

 

Balík knihoven Loader

Tento balík se skládá z těchto jednotek: LDRAFUNC, LDRDESC, LDRDOUT, LDRPRG, LDRWCOM, XDESC

 

CRTWIN

Zjednodušená jednotka CRTWIN nepoužívající ReTOS.