Prostředí KIT-Builder

CWKBDMA

DLL ovladač ŘS SofCon s KIT-Builderem pro prostř.Control WEB

 

KBDCON

Popis programu KbdCon, spustitelného na PC pod o.s. MS-Windows95 nebo vyšším. Program umožňuje nahrávat do řídicího systému, osazeného interpretem KIT-Basic, bitmapy, fonty a jednotlivé programy. Program dále umožňuje na příkaz nebo automaticky vyčítat archivy uložených hodnot z řídicího systému do PC. Program umožňuje hodnoty z těchto archivů prohlížet v zadaných časových intervalech v textové podobě. Program umožňuje dále on-line sledování jednotlivých KIT-Basic registrů v řídicím počítači při reálném běhu aplikace v řídicím počítači

 

KBDEFIN

Přesná syntaxe jazyka KIT-Basic, popsaná v BNF-formě

 

KBDERROR

Přehled kódů chyb v prostředí KIT-Builder

 

KBDJAK

Podrobný popis jazyka KIT-Basic, způsob psaní aplikací, popis překladače KbdComp (aplikace MS-Windows 95 a vyšší), nahrávání přeloženého programu do řídicího systému, spouštění uživatelského programu a ladění v řídicím sytému, osazeném interpretem KIT-Basicu

 

KBDKONF

Přehled možných konfigurací programu KIT-Builder

 

KBDLCD

Popis programu KbdLcd, spustitelného na PC pod o.s. MS-Windows95 nebo vyšším. Program umožňuje zejména grafický návrh obrazovek pro aplikace, běžící na řídicím systému s terminálem TERM10. Dále program tvoří základní prostředí pro psaní a překlad programů v KIT-Basicu a nahrávání výsledné aplikace do řídicího systému

 

KBDSYS

Popis nastaveni INI-filu pro program KbdCon na PC

 

KBDTECO

Popis použití programu KIT-Builder pro vizualizaci automatů TECO

 

KBDZMENY

Přehled změn a opravených chyb v jednotlivých verzích programů KbdComp (překladači) a KbdProc (interpretru)