LIB_TERM

G240X128, G128X64

V manuálu je obsažen popis dvou jednotek implementujících typ videopaměti pro rozměr 240 x 128 (TERM10) a 128 x 64 (TERM03) pixelů a veškeré základní grafické operace nad těmito videopamětmi. Jednotky využívají objekty grafických displejů pro vykreslení grafického obsahu obrazovek.

 

GO240128, GO128X64

V manuálu je obsažen popis dvou jednotek implementujících dva objekty pro přímé kreslení do videopaměti. Jednotka GO240128 je určena pro videopaměť o rozměru 240 x 128 pixelů (TERM10) a jednotka GO128x64 pro videopaměť o rozměrech 128 x 64 pixelů (TERM03).

 

SETUPT03

Jednotka SetupT03 implementuje základní Setup grafického terminálu TERM03. Setup slouží k nastavení základních parametrů terminálu jakými jsou např. kontrast, intenzita podsvícení, zvukové znamení atd.

 

SETUPT05

Jednotka SetupT05 implementuje základní Setup terminálu TERM05. Setup slouží k nastavení základních parametrů terminálu jakými jsou např. kontrast, intenzita podsvícení, zvukové znamení atd.

 

SETUPT10

Jednotka SetupT10 implementuje základní Setup grafického terminálu TERM10. Setup slouží k nastavení základních parametrů terminálu jakými jsou např. kontrast, intenzita podsvícení, zvukové znamení atd.

 

STOBJEK2

Manuál popisuje hierarchické řazení objektů pro vytváření terminálů. Z manuálu je jasně pochopitelné, jak jsou poskládané z objektů jednotlivé varianty terminálů.

 

T10UCEB

Učebnice pro tvoření uživatelských menu, psaní nápisů a grafiky na terminálu TERM10. Učebnice se jmenuje "Začínáme s TERM10".

 

UAMENU

Jednotka obsahuje abstraktní objekt pro tvorbu a obsluhu uživatelských menu.

 

UATERM

Jednotka obsahuje abstraktní objekt pro definici obecného chování displeje a klávesnice terminálu.

 

UBITMAP

Jednotka obsahuje základní typy pro práci s bitmapami.

 

UCHARBUF

Jednotka obsahuje objekty sloužící pro práci se znakovým bufferem a stringy.

 

UDISPT03

Jednotka implementuje objekt pro obsluhu grafického displeje terminálu TERM03.

 

UDISPT10

Jednotka implementuje objekt pro obsluhu grafického displeje terminálu TERM10.

 

UDSPT03R

Jednotka implementuje displej pro vzdálenou variantu terminálu TERM03. V objektu jsou vynechány operace nad videopamětí a namísto toho jsou textové popisy zobrazení na displeji odvysílány prostřednictvím objektu terminálu do komunikačního kanálu.

 

UDSPT10R

Jednotka implementuje displej pro vzdálenou variantu terminálu TERM10. V objektu jsou vynechány operace nad videopamětmi a namísto toho jsou textové popisy zobrazení na displeji odvysílány prostřednictvím objektu terminálu do komunikačního kanálu.

 

UKEYBT03

Jednotka implementuje klávesnici terminálu TERM03.

 

UKEYBT10

Jednotka implementuje klávesnici terminálu TERM10.

 

UMENUCHR

Tato jednotka implementuje rozšíření objektu tAMenu pro práci se znakovými menu. Objekt pracuje pouze se znakovými řetězci popisujícími obsah obrazovky menu a přiřazení fontu. Tyto řetězce předává objektu terminálu a ten je v procesu obnovy obrazovky předává objektu displeje. Až objekt displeje provádí pomocí grafické knihovny interpretaci těchto definičních řetězců pomocí přednastavených fontů do videostránky displeje a tu přenáší na fyzický displej.

 

UMENUGR

Tato jednotka implementuje rozšíření objektu tMenuChr o práci s grafickým terminálem, o zobrazení bitmapy a zobrazení základních grafických útvarů jako je bod, úsečka, kružnice, obdélník a vyplněný obdélník. V zobrazení lze použít všechny prvky naráz. To znamená grafiku, podkladovou bitmapu a zobrazení alfanumerických znaků.

 

UPCT01

Jednotka implementuje simulátor terminálu TERM01 na počítači PC. Chová se jako TERM01, ale zobrazuje na displeji PC a klávesnici bere z klávesnice PC. Simuluje i chování LED na TERM01.

 

UPCT06

Jednotka implementuje objekt simulace terminálu TERM06 na PC. (Celá aplikace včetně terminálu je laděna na PC, místo nejnižší komunikační knihovny je použit ChnMBox komunikující přes schránky v OS ReTOS.)

 

USIMT01

Jednotka implementuje objekty simulace terminálu TERM01 na PC.

 

USIMT03

Jednotka implementuje simulátor terminálu TERM03 na počítači PC. Chová se jako TERM03, ale zobrazuje na displeji PC a klávesnici bere z klávesnice PC.

 

USIMT03R

Jednotka implementuje simulátor vzdáleného terminálu TERM03 na počítači PC. Chová se jako vzdálený terminál TERM03. To znamená, že data pro zobrazení posílá po sériové komunikaci pryč a znaky z klávesnice bere z komunikace. Navíc ještě pro kontrolu zobrazuje na displeji PC.

 

USIMT05

Jednotka implementuje simulátor terminálu TERM05

 

USIMT06

Jednotka implementuje simulační objekty displaye a klávesnice terminálu TERM06 na PC. (PC se v tomto případě chová jako terminál - přijímá a odesílá zprávy na fyzické komunikační médium.)

 

USIMT10

Jednotka implementuje simulátor terminálu TERM10 na počítači PC. Chová se jako terminál TERM10, ale zobrazuje na displeji PC a klávesnici bere z klávesnice PC.

 

USIMT10R

Jednotka implementuje simulátor vzdáleného terminálu TERM10 na počítači PC. Chová se jako vzdálený terminál TERM10. To znamená, že data pro zobrazení posílá po sériové komunikaci pryč a znaky z klávesnice bere z komunikace. Navíc ještě pro kontrolu zobrazuje na displeji PC.

 

UTERM03R

Jednotka implementuje funkce terminálu TERM03 ve vzdálené variantě. V této variantě není v systému přítomen fyzický hardware terminálu, ale pouze sériový komunikační kanál na jehož druhém konci by se měl terminál nacházet. Kódy stisknutých tlačítek jsou přijímány z komunikačního kanálu a grafická data obrazovky nejsou zobrazována, ale vysílána v podobě ESC sekvencí do komunikačního kanálu.

 

UTERM03S

Jednotka implementuje funkce terminálu TERM10 jako podřízené periferie. Kódy stisknutých tlačítek vysílá po sériovém komunikačním kanálu. Zobrazení na displeji je řízeno daty přijatými z komunikačního kanálu. Přijímaná data představují ESC sekvence popisující grafický obsah obrazovky.

 

UTERM10R

Jednotka implementuje funkce terminálu TERM10 ve vzdálené variantě. V této variantě není v systému přítomen fyzický hardware terminálu, ale pouze sériový komunikační kanál na jehož druhém konci by se měl terminál nacházet. Kódy stisknutých tlačítek jsou přijímány z komunikačního kanálu a grafická data obrazovky nejsou zobrazována, ale vysílána v podobě ESC sekvencí na komunikační kanál.

 

UTERM10S

Jednotka implementuje funkce terminálu TERM03 jako podřízené periferie. Kódy stisknutých tlačítek vysílá po komunikačním kanálu. Zobrazení na displeji je řízeno daty přijatými z komunikačního kanálu. Přijímaná data představují ESC sekvence popisující grafický obsah obrazovky.

 

UTERMCHR

Jednotka rozšiřuje obecný terminál na abstraktní znakový terminál. Rozšiřuje jej o metody pracující se znakovým terminálem, jako je mazání a výpis na displej, ukládání a načítání obsahu displeje, pohyb kurzoru po displeji.

 

UTERMGR

Jednotka rozšiřuje funkci obecného znakového terminálu na obecný grafický terminál. Výpis textů je rozšířen o možnost volby textových stylů (umístění a font), jsou implementovány funkce vytvoření stylů z ESC sekvencí, funkce správy grafických objektů (bod, přímka, kružnice ap.) a funkce správy pozadí. Objekt pracuje s indexy do polí uživatelských bitmap a fontů a textovými popisy grafického obsahu obrazovky.

 

UTERMT01

Jednotka implementuje funkce konkrétního grafického terminálu TERM01. Terminál TERM01 je vybaven membránovou klávesnicí a alfanumerickým podsvíceným LCD displejem se čtyřmi řádky o šestnácti znacích. Terminál se připojuje k řídicímu systému pomocí sériové komunikační linky RS-232 nebo RS-485.

 

UTERMT03

Jednotka implementuje funkce konkrétního grafického terminálu TERM03. Terminál TERM03 je vybaven alfanumerickou membránovou klávesnicí a grafickým LCD displejem o rozměru 128 x 64 pixelů s možností řízení kontrastu, piezoelektrickým měničem pro zvukovou signalizaci a sériovou EEPROM o kapacitě standardně 128 bytů pro uložení dat (popř. lze osadit i větší paměť).

 

UTERMT05

Jednotka implementuje funkce konkrétního grafického terminálu TERM05.

 

UTERMT06

Jednotka implementuje funkce konkrétního grafického terminálu TERM06. Terminál TERM06 je vybaven malou membránovou klávesnicí a alfanumerickým LCD displejem o rozměru 16 znaků x 2 řádky. Terminál se připojuje k řídicímu systému pomocí sériové komunikační linky. Terminál se chová jako Term01, ale má menší display a menší klávesnici.

 

UTERMT10

Jednotka implementuje funkce konkrétního grafického terminálu TERM10. Terminál TERM10 je vybaven alfanumerickou membránovou klávesnicí a grafickým LCD displejem o rozměru 240 x 128 pixelů podsvětleným výbojkou s možností programového řízení jasu. Terminál je dále vybaven osmi signalizačními LED na předním panelu a piezoelekrickým měničem pro zvukovou signalizaci.