LIB_MATH

BCC8

Jednotka BCC8 obsahuje funkce pro výpočet bytového součtu bloku dat o libovolné délce. Tento součet může sloužit pro detekci integrity bloku dat. Tento typ zabezpečení používá například sériový komunikační protokol DF1, který používá např. firma Allen-Bradley.

 

CCITTW41

Jednotka CCITTW41 definuje objekt tCcittw41, jehož instance slouží pro výpočet cyklického redundantního kódu CcittW41 generujícím polynomem z bloku dat o libovolné délce. Generující polynom má tvar x16 + x12 + x5 + 1. Vypočtený kód se používá pro detekci integrity bloku dat.

 

CRC16

Jednotka obsahuje funkce pro výpočet cyklického redundantního kódu CRC 16 z bloku dat o libovolné délce. Generující polynom má tvar x16 + x15 + x2 + 1. Vypočtený kód se používá pro detekci integrity bloku dat.

 

CRC8

Jednotka CRC8 definuje objekt tCrc8, jehož instance slouží pro výpočet cyklického redundantního kódu generujícím polynomem z bloku dat o libovolné délce. Generující polynom má tvar x8 + x5 + x4 + 1. Vypočtený kód se používá pro detekci integrity bloku dat.

 

GRAY

Jednotla slouží pro převod z binárního kódu do Grayova kódu a naopak.

 

SUM8

Jednota je navržena pro vypočtení bytového součtu z bloku dat o libovolné délce. Program sečte do jednoho byte všechny byte celého bloku dat. Tento byte může například sloužit pro detekci integrity bloku dat.

 

UFILTER

Jednotka ufilter je jednotka digitálních filtrů. Obsahuje dva typy filtrů. Filtr pro vyloučení krátkodobých zákmitů signálu měnícího se skokem a sumarizační filtr pro počítání plovoucího průměru.

 

UINT32

Jednotka implementuje některé funkce pro práci s 32-bitovými čísly bez znaménka (UNSIGNED32).

 

URLE1

Jednotka obsahuje funkce pro komprimaci a dekomprimaci bloku dat algoritmem Run Length Encoded compression.

 

XOR8

Jednotka je navržena pro výpočet zabezpečovacího byte provedením operace XOR mezi všemi byte bloku dat o libovolné délce. Tento byte může sloužit pro detekci integrity bloku dat.