Moduly s procesory PIC

Distribuované analogové a digitální vstupy a výstupy. Jednotlivé moduly založeny na procesoru PIC a vzájemné komunikaci RS485.

PIC moduly

Základní charakteristika PIC-modulů

 

PIC02

Modul 8 A/D vstupů, 2 D/A výstupů a 4 opto vstupů/výstupů

 

PIC03

Modul 12-ti digitálních galvanicky oddělených vstupů/výstupů

 

PIC08

Modul 16 opto vstupů a 16 výkonových výstupů, provedení PMOS

 

PIC09

Modul připojení LED (LCD) displeje