STDIO

ostatní standardní knihovny

CRTWIN, CRTWIN2

Jednotka obsahuje funkce pro zjednodušení práce při přístupu paralelních procesů k obrazovce a klávesnici počítače PC. Proces, voláním služby jednotky CrtWin, může získat výhradní právo přístupu k obrazovce a klávesnici. Jednotka zároveň poskytuje prostředky pro vytváření pracovních ploch, tzv. oken, které práci s obrazovkou značně usnadňují.

 

GRAPHWIN

Jednotka obsahuje funkce pro zjednodušení práce uživatele při přístupu paralelních procesů k obrazovce a klávesnici počítače třídy PC. Programátor při práci s obrazovkou může využívat standardní služby pro práci v grafickém režimu poskytované překladačem. Před jejich použitím je však nutné, aby proces, voláním služby jednotky GraphWin, získal výhradní právo přístupu k obrazovce a klávesnici. Jednotka zároveň poskytuje prostředky pro vytváření pracovních ploch, tzv. oken, které přáci s obrazovkou značně usnadní.

 

NUMTOSTR

Jednotka NumToStr definuje procedury a funkce, které slouží pro převádění hodnot celočíselných a reálných čísel na textové řetězce a zpět, dále pro převádění data a času a dalších datových struktur na řetězce a zpět. Pro celočíselné převody jednotka obsahuje funkce pro převádění čísel konkrétních typů (byte, word, longint) na řetězce s konkrétní representací v číselné soustavě (dekadická, binární, oktalová, hexadecimální) i univerzální funkce pro převádění obecného čísla (maximální velikosti longint) na řetězce se zvolenou representací v číselné soustavě. Při převádění reálných typů se používá nejrůznějších formátů výpisu reálného čísla.

 

SCGRAPH

Jednotka pro práci s grafikou.

 

USTRING

Jednotka Ustring je vytvořena pro dekódování stringů. Jednotka umí string rozložit na jednotlivá slova rozdělená volitelnými oddělovači a tato slova porovnávat s tabulkou klíčových slov. Jednotka umí ze stringu postupně dodávat jednotlivá slova či čísla včetně oddělovačí, či bez nich. Dále jednotka obsahuje procedury sloužící pro obecné transformace různých typů na string a pro prohledávání obsahu tabulky klíčových slov.