LIB_TIME

FSTTIMER

Jednotka slouží k přesnému odměřování časových intervalů. Jednotka je obdobou jednotky Timer s tím rozdílem, že pro odměřování časových intervalů vychází ze zrychleného časovače, který si uživatel nastaví prostřednictvím knihovny Tick.

 

TICK

Jednotka zavádí zrychlení systémového přerušení INT$08. Jednotka zřetězí obsluhu přerušení INT$08 a na původní přerušovací vektor propouští program s původní frekvencí přerušování. Tím je zaručena nezměněná funkce všech procesů navěšených na přerušení časovače před spuštěním Tick. Nová obsluha přerušení volá při každém přerušení, to znamená s novou vyšší frekvencí, procedurální proměnnou UserTick1. Procedurální proměnná UserTick2 je zařazena do původní větve přerušení za jednotku Tick. Tyto proměnné jsou implicitně prázdné, ale uživatel do nich může přiřadit vlastní proceduru.

 

TIMER

Jednotka obsahuje objekt tTimer, který slouží pro správné odměřování časových intervalů. Voláním metody SaveTime je zaznamenána hodnota aktuálního času a voláním metody TstTime se testuje, zda již uplynul požadovaný interval. Objekt pracuje se systémovým časovačem.