Vývoj a výroba elektroniky

Firma SofCon disponuje technologickým zázemím a pravidelně školenými pracovníky tak, abychom našemu zákazníkovi nabídli komplexní službu v oblasti návrhu, výroby a testování elektronických komponent.
Naše služby zahrnují návrhy schémat, návrhy DPS, návrhy mechanické konstrukce výrobku, zhotovení prototypů.
Neoddělitelnou službou pro zákazníka je tvorba firmware, oživení, testování a provedení příslušných zkoušek, včetně vystavení požadovaných certifikátů.
Na základě zkušeností z vývoje a výroby vlastních řídicích systémů a jejich komponent, nabízíme návrhy a dodávky přístrojové techniky, elektronických prvků a embedded systémů především na bázi procesorů x86, x51.
Dále pak digitální a analogove IO, průmyslové terminály, komunikační moduly, katry pro PC104, napájecí zdroje, ... .
Máme zkušenosti s prvky pro řízení krokových motorů, se zpracováním analogových signálů (měření teploty - termočlánky, odporové čidla, měření tlaku, vážení - tenzometry, ...).
Vedle procesorů x86 a x51, používáme pro naše návrhy programovatelná hradlová pole (Lattice, Altera).
Nedílnou součástí výsledných výrobních podkladů je kompletní výrobní dokumentace včetně testovacích a oživovacích předpisů v souladu s normou ISO 9001.