Vizualizace a archivace

Nástroje pro vizualizaci technologických procesů, dlouhodobou archivaci technologických dat, programová podpora vizualizačních systémů třetích stran, ... .

TheKing

Vizualizační program pro sledování a sběr dat z aplikací napsaných v prostředí BP/RETOS.

 

TheQueen

Vizualizace řídicích systémů SofCon na Touch panelu.