NUMTOSTR

Jednotka NumToStr definuje procedury a funkce, které slouží pro převádění hodnot celočíselných a reálných čísel na textové řetězce a zpět, dále pro převádění data a času a dalších datových struktur na řetězce a zpět. Pro celočíselné převody jednotka obsahuje funkce pro převádění čísel konkrétních typů (byte, word, longint) na řetězce s konkrétní representací v číselné soustavě (dekadická, binární, oktalová, hexadecimální) i univerzální funkce pro převádění obecného čísla (maximální velikosti longint) na řetězce se zvolenou representací v číselné soustavě. Při převádění reálných typů se používá nejrůznějších formátů výpisu reálného čísla.
 


Soubory ke stažení

NUMTOSTR numtostr.pdf Čeština 186.5 kB