BIOSV40

Nejnižší vrstva SW vybavení pro KITV40. Ostatní jednotky se odkazují přímo na tuto vrstvu a nepoužívají služeb DOS
 

Základem řídicích systémů firmy SofCon® s.r.o. je procesorová deska s procesorem V40 firmy NEC a firemními sběrnicemi P bus a IO bus, které umožňují rozšířit řídicí systémy podle konkrétních požadavků zákazníků - viz dokumentace o desce KITV40.

Procesor V40 je základem desky KITV40, ale může být použit i pro jiné aplikace. Příkladem je například průmyslový terminál TERM03. Z důvodů zachování jednotného programového přístupu je na všech deskách s procesorem V40 firemní BIOS, což je nejnižší vrstva programového vybavení. Obsahuje základní služby BIOSu z procesorů typu PC a navíc obsluhu RTC, Watch Dogu a BIOS monitoru.

Z důvodu odlišnosti jednotlivých desek a sestav je několik typů BIOSu, které Vám v následujícím textu přiblížíme. Najdete zde kuchařku jak vybrat správný BIOS pro Vaši aplikaci. BIOSy jsou distribuovány na disketě (umístěny též na internetu), jejichž struktura koresponduje s následujícím textem.

Při vlastním vývoji aplikace je pravděpodobné, že program budete chtít alespoň jednou měnit. Abyste nemuseli v externím programátoru nahrávat stále nové verze programu do pamětí EPROM/FLASH nebo nemuseli používat simulátor EPROM, doporučujeme použití paměti FLASH, kterou ponecháme stále zasunutou v desce KITV40 a použití nového typu BIOSu, pracujícího s propojkou JP4 na desce KITV40 a umožňujícího tak nahrání nové verze aplikačního programu bez porušení obsahu paměti FLASH. V případě použití původního typu BIOSu, který nevyužívá tuto propojku, je třeba do aplikačního programu umístit samodestrukční rutinu, která provede poškození aplikačního programu a tak umožní nahrát novou verzi aplikačního programu pomocí Retos-Debuggeru.

Příklad výběru BIOSu

Jako příklad ukážeme výběr BIOSu z distribuční diskety pro TERM10A (bez použití grafické karty), který je osazený procesorovou deskou KITV40/16 a pamětí FLASH.

  • Procesorová deska Podle typu procesorové desky vybereme adresář Adresář Typ procesorové desky ..\KITV40.08\ KITV40 frekvence 8MHz ..\KITV40.16\ KITV40/16 frekvence 16MHz Příklad: použita deska KITV40/16 => adresář ..\KITV40.16\
  • Použitý hardware Podle použitého hardwaru vybereme první tři písmena XXX jména souboru s BIOSem Označení XXX typ hardwaru MCP KITV40 T10 TERM10 T03 TERM03 Příklad: TERM10 => soubor ..\KITV40.16\T10
  • Oddělovač Pro oddělení jména typu hardwaru a dalších parametrů se používá znak _ . Příklad: soubor ..\KITV40.16\T10_
  • Typ paměti ROM Podle typu použité ROM paměti a způsobu obsluhy propojky JP4 na desce KITV40 vybereme další písmeno názvu souboru B nebo P Písmeno Typ paměti ROM Možnosti P EPROM/FLASH Na stavu propojky JP4 na desce KITV40 nezáleží. Pokud je v paměťovém prostoru $C0000 - $FE000 umístěn nepoškozený aplikační program, je po Resetu spuštěn. Pokud v tomto prostoru není nalezena nepoškozená startovací rutina aplikačního programu, spustí se BIOSMONITOR, který čeká na příkazy, přicházející po komunikační lince z Retos-Debuggeru. Z RTD je možné zavést nový aplikační program do paměti FLASH, případně RAM. Jestliže jednou nahrajeme buď výše uvedeným postupem nebo pomocí externího programátoru do výše uvedeného paměťového prostoru spustitelný program (přesná pravidla uvedena v popisu Retos-Debuggeru), bude vždy po Resetu tento program spuštěn. Program můžeme vymazat buď pomocího externího mazadla EPROM/FLASH nebo spuštěním části aplikačního programu, v které naprogramujeme poškození startovací rutiny (pouze FLASH, RAM). Program nahraný do paměti RAM lze spustit pouze pomocí Retos-Debuggeru. B FLASH Nejdříve dojde k otestování propojky (na desce KITV40 musí být na pozici U10 osazena paměť GAL ver. 6.2.1998 nebo novější) JP4 na desce KITV40. Pokud je propojka osazena, systém se chová stejně jako ve verzi s písmenem P. Pokud je propojka vyjmuta, rovnou se přechází do BIOS-MONITORU a systém čeká na nahrání nové verze programu do paměti FLASH resp. RAM. - Pro hardwarovou sestavu s TERM03 verze B vzhledem k nedostupnosti propojky JP4 neexistuje. - Po odladění aplikace se doporučuje je-li to možné nahradit BIOS označený B BIOSem P. Předejde se tak nebezpečí nespuštění programu po svévolné manipulaci s propojkou JP4 na desce KITV40. Příklad: FLASH s použitím propojky JP4 na desce KITV40 => soubor ..\KITV40.16\T10_B
  • Volba používaných videoslužeb V případě použití grafické karty s připojeným monitorem pro ladění je třeba přesměrovat část adresového prostoru EPROM/FLASH na videopaměť a Video-BIOS na grafické kartě. Standardně je deska KITV40 dodávána s pamětí GAL (pozice U5), která toto zajišťuje. V případě, že videopaměť nepotřebujeme vyčlenit a potřebujeme naopak co největší prostor EPROM/FLASH, lze pozici U5 na desce KITV40 osadit jinou nestandardní GAL-pamětí. Potom se v celém prostoru $80000 až $FFFFF adresuje paměť EPROM/FLASH. BIOS existuje ve dvou variantách: Písmeno XXX Význam Použití GAL poz. U5 Dostupná velikost paměti EPROM/ FLASH 2) žádné aktivována služba zápisu do videopaměti pouze po detekci videokarty EPROM/FLASH + externí VGA karta s vlastním BIOSem standardní až 352 KB 1) EPROM/FLASH + režim bez graf. karty nestandardní až 512 KB V vždy aktivovaná služba zápisu do videopaměti EPROM/FLASH + externí grafická karta Herkules nebo EGA standardní až 352 KB 1) 1) 512 KB - 32 KB VIDEOBIOS - 128 KB VIDEORAM 2) Pro aplikační program je k dispozici o 8 KB méně (tento prostor zabírá BIOS) Příklad: bez grafické karty, nedoplňujeme nic => soubor ..\KITV40.16\T10_B
  • Zakončení Pro zakončení souboru použijeme znak . a příponu bin. Příklad: soubor ..\KITV40.16\T10_B.BIN Soubor obsahující BIOS dle našich počátečních požadavků najdeme na distribuční disketě a na cestě ..\KITV40.16\TI0_B.BIN
  • Úplná syntaxe názvu souboru xxx_{B/P}[V].bin kde "{}" je variantní část názvu, "/" je oddělovač variant, "[]" je povinná část názvu. Nevíte-li, jaký BIOS je použit ve Vaší paměti EPROM/FLASH, snadno to zjistíte jedním z následujících způsobů: a) Po spuštění BIOSu se tento ohlásí na ladícím Monitoru, připojeném přes externí desku VGA (HERCULES,EGA). Ohlašovací řetězec má tvar SofCon(C){8/16}-{B/P}-[V][xx] {//} kde {8/16} značí taktovací frekvenci procesoru [xx] značí číslo verze BIOSu, ostatní prvky mají stejný význam, jako výše.
  • b) Ohlašovací řetězec je možno též přečíst pomocí Retos-Debuggeru příkazem GetBIOSInfo v menu BIOS.

Výše uvedený popis platí pro Retos-Debugger V1.64 a vyšší a BIOS V1.5 a vyšší (distribuce od 23/7/1998). Pokud máte BIOS a Retos Debugger starší, obraťte se, prosím, na naší firmu o aktualizaci. Pokud si chcete uchovat starší verze BIOSu (např. vzhledem k již hotovým aplikacím, je nutno si ponechat i příslušnou starou verzi Retos-Debuggeru, neboť nové verze BIOSu a Retos-Debuggeru mají vylepšenou vzájemnou komunikaci a jsou zpětně nekompatibilní. Je třeba zdůraznit, že vlastní služby BIOSu jsou ve všech verzích navzájem kompatibilní.


Soubory ke stažení

BIOS40 biosv40.pdf Čeština 164.5 kB