UTERMGR

Jednotka rozšiřuje funkci obecného znakového terminálu na obecný grafický terminál. Výpis textů je rozšířen o možnost volby textových stylů (umístění a font), jsou implementovány funkce vytvoření stylů z ESC sekvencí, funkce správy grafických objektů (bod, přímka, kružnice ap.) a funkce správy pozadí. Objekt pracuje s indexy do polí uživatelských bitmap a fontů a textovými popisy grafického obsahu obrazovky.
 


Soubory ke stažení

uTermGR utermgr.pdf Čeština 198.8 kB