TERM10-VP/TECO

Vizualizační panel pro automaty TECO
 

Řídicí systém je k vizualizačnímu panelu připojen po sériové lince s fyzickým rozhraním RS232 nebo RS485/422. V případě druhého rozhraní je možno připojit k jednomu vizualizačnímu panelu více řídicích systémů. Doporučená přenosová rychlost je 38400 Bd.

Základem programového vybavení, které řeší komunikaci s řídicím systémem TECOMAT prostřednictvím standardního protokolu firmy Teco, je knihovna ChnTecom napsaná v jazyce Borland Pascal. Pomocí knihovny ChnTecom je možno komunikovat v režimu úplný Server (Slave) nebo úplný Client (Master). Prostřednictvím jednotlivých zpráv, definovaných v rozsahu standardního protokolu Teco režim PC, je možno provádět inicializaci spojení, čtení a zápis různých bloků dat (registry X, Y, S, R, přídavná paměť DataBox). Datovou část jednotlivých zpráv musí uživatel sestavovat a dekódovat sám za pomoci předdefinovaných typů záznamů.

Knihovna ChnTecom byla začleněna do vývojového prostředí KIT-Builder firmy SofCon. V jazyce KIT Basic tohoto prostředí bylo implementováno několik konkrétních automatů. Tyto automaty v případě, kdy vizualizační panel vystupuje v roli Client (Master), zabezpečují navázání komunikace a obsluhují čtení a zápis uživatelem zadaných bloků registrů z jednoho nebo více řídicích systémů TECOMAT. Toto programové vybavení je k dispozici uživateli ve zdrojovém tvaru jako include-soubory, a proto si je může uživatel snadno upravit pro konkrétně požadovaný režim výměny dat mezi vizualizačním panelem a řídicím systémem.

V jazyce KIT-Basic je možno jednoduše zpracovávat v přenášeném bloku dat všechny hodnoty typu bit, byte, integer, word, longint a po převodu i typu single (4-bytový real 1s+8e+23m).