TERM10-VP/SAIA

Vizualizační panel pro automaty SAIA
 

Řídicí systém je k vizualizačnímu panelu připojen po sériové lince s fyzickým rozhraním RS232 nebo RS485/422. V případě druhého rozhraní je možno připojit k jednomu vizualizačnímu panelu více řídicích systémů. Doporučená přenosová rychlost je 38400Bd.

V programovacím jazyku Borland Pascal byla vytvořena firemní knihovna ChnSBus, implementující standardní protokol SAIA Sbus (P8) firmy Saia, který je použit pro komunikaci s řídicími systémy Saia. Pomocí této knihovny je možno komunikovat v režimu buď jako Server (Slave) nebo jako Client (Master) v rozsahu tzv. neúplného protokolu P8, umožňujícího na základě jednotlivých zpráv provádět čtení a zápis všech druhů proměnných (Input, Output, Flag, Register, Timer, Counter, Clock, DisplayReg) a čtení statusu procesoru, ne však čtení a zápis programového vybavení řídich systémů.

V téže jednotce je implementována i linková vrstva protokolu. U linkové vrstvy jsou podporovány 3 režimy přenosu - režim s vysíláním nastavitelného 9. (paritního) bitu, režim s vysíláním Break-interruptu a tzv. čistě datový režim (první znak zprávy vždy znak FS).

Výše uvedená knihovna byla začleněna do firemního prostředí KIT-Builder. V jazyce KIT-Basic tohoto prostředí byly napsány dva konkrétní automaty (pro 1 řídicí systém a pro více řídicích systémů), zabezpečující navázání komunikace a obstarávající čtení a zápis uživatelem zadaných bloků registrů (jeden blok pro 4 bytové binární registry a jeden blok pro bitové veličiny). Tyto automaty jsou k dispozici uživateli ve zdrojové podobě jako include-soubory, a proto je možno je snadno upravit pro jiný režim přenosů dat.