TERM10-VP/AB

Vizualizační panel pro automaty Allen Bradley
 

Řídicí systém je k vizualizačnímu panelu možno připojit po sériové lince s fyzickým rozhraním RS232 (na rozhraní RS485 není v řídicích systémech SLC protokol DF1 definován). Doporučená přenosová rychlost je 38400Bd.

V programovacím jazyku Borland Pascal byla vytvořena firemní knihovna ChnDF1, implementující protokol DF1 firmy Allen Bradley, který je použit pro komunikaci s řídicími systémy řady SLC. V knihovně je implementován protokol DF1 ve dvou režimech - half duplex a full duplex, s dvojím možným zabezpečením linkové vrstvy - 16-bitový CRC a 8-bitový součet. Režim a způsob zabezpečení může volit uživatel. Pomocí této knihovny je možno komunikovat s řídicími systémy na úrovni jednotlivých zpráv. Tak je možno provádět inicializaci spojení, čtení a zápis různých bloků dat.

Výše uvedená knihovna byla začleněna do firemního prostředí KIT-Builder. V jazyce KIT-Basic tohoto prostředí bylo napsán konkrétní automat, zabezpečující navázání komunikace a obstarávající čtení a zápis uživatelem zadaných bloků registrů. Tento automat je k dispozici uživateli ve zdrojové podobě jako include-soubor, a proto je možno jej snadno upravit pro jiný režim přenosů dat.