PX07

image Modul redukce 24 pin s indikací
 

  • Přechodová svorkovnice - redukce 24 svorek na konektory
  • Propojení signálů do 50V
  • LED indikace signálů

Základní charakteristika

Modul slouží jako přechodová svorkovnice mezi řídicím systémem a okolím, s možností světelné indikace signálů. Signály nejsou nijak elektricky upraveny, pouze při použití indikace jsou zatíženy proudem pro rozsvícení LED. Signály mohou být pasivní (kontakt, odpor) i aktivní (napětí, proud). Jestliže mají být indikovány pasivní signály, musí se pro svícení LED použít externí napájení. Indikační LED i jejich pracovní odpory jsou v objímkách. Jestliže nemají být signály (např. analogové) ovlivněny, nesmí být LED osazeny. Pomocí propojek JP1, 2, 3 a polarizací LED se modul konfiguruje pro různou polaritu signálů. Změnou pracovních odporů se modifikuje provozní napětí. Při využití světelné indikace lze modul použít jen v obvodech se stejnosměrným proudem. Při použití v obvodech střídavého proudu je nutno LED odstranit.

Obvody jsou rozděleny na 3 shodné sekce po 8 signálech, společné země sekcí jsou od sebe galvanicky odděleny. Externí napájení indikačních LED je ale společné. To znamená, že úplného galvanického oddělění sekcí lze docílit jen při rozpojených JP1, 2, 3.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku s plastovými příchytkami na lištu, nebo jen s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Technické údaje

Počet svorek 24 (3 x 8)
Napájecí napětí pro indikaci UCC =24V ±10% *)
Napájecí proud max. 50mA
Vstupní proud při rozsvícené LED 2mA
Zatižitelnost každé svorky 1A
Elektrická pevnost 500V
Pracovní teplota okolí 0 až +70°C
Rozměry max. 140 x 75 x 54mm
Svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm2
*) Volitelně jiné (pouze stejnosměrné)


Soubory ke stažení

Katalogový list px07 15_06_px07.pdf Čeština 327.4 kB
px07 px07.pdf Čeština 67 kB