PRIN01.02

image Modul diferenciálních zesilovačů
 

8 diferenciálních zesilovačů milivoltových napětí

Výstup 0 až 10V

Připojení na A/D převodník

Vysoké zesílení

Napájení 24VDC nestab.

Vhodné pro připojení tenzometrů přes multiplexer PMUX03

Modul slouží k zesílení signálů z čidel, kterými se měří fyzikální veličiny. Zesílené napětí se pak připojuje k analogovým vstupům řídicího systému (např. deska IOADDA01, IOAD03). Základní provedení je pro tlaková čidla, tenzometry.

Zesílení je nastaveno napevno s maximální dosažitelnou přesností. Jednotlivé kanály nejsou mezi sebou galvanicky oddělené, mají společnou zem GND. Minus pól napájení je spojen s GND. Rušivé střídavé signály jsou filtrovány s časovou konstantou řádově 100ms. Vstupy jsou plovoucí v rozsahu dovoleného offsetu. Vstupní napětí je diferenciální, výstup je ale unipolární, takže můžeme zesilovat jen kladnou diferenci. Pro dosažení maximální přesnosti je potřeba, aby se příliš neměnilo předpětí (offset) vstupního signálu. To je dobře splněno u tenzometrického čidla, kde je předpětí vytvořeno vnitřním zapojením snímacích odporů do můstku.

K řídicímu systému se modul připojuje plochým kabelem se 16pinovými řeznými konektory. Při použití desky A/D převodníků IOADDA01 (12 bit) nebo IOAD03 (16 bit) je zapojení kabelu „1:1“. Modul se napájí nestabilizovaným stejnosměrným napětím. Každé čidlo se připojuje dvěma vodiči ke svorkám, viz příklad zapojení.

Vhodným propojením pájecích propojek lze libovolný kanál překlenout a tím zajistit přímé propojení analogového signálu mezi vstupními svorkami X1 a konektorem X3. Lze tedy kombinovat zesílené a nezesílené napěťové (ev. proudové) vstupy.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

 


Soubory ke stažení

Katalogový list PRIN01.02 5_12.prin01_02.pdf Čeština 273.2 kB