PRIN01.01

image Modul odporových vstupů
 

Modul odporových vstupů slouží k připojení až 8 odporových čidel, kterými se měří fyzikální veličiny (např. teplota, poloha), k analogovým napěťovým vstupům řídicího systému sestaveného ze stavebnice KITV40. Základní provedení modulu je pro teplotní odporová čidla Pt100.

Na vstupech modulu jsou odporové můstky, do jejichž jedné větve se připojují odporová čidla. Změna odporu čidla způsobí změnu napětí (řádu mV), které se pak zesílí na normalizované napětí v rozsahu 0 až 5V. Je zajištěno, že při zkratu nebo odpojení čidla, výstupní napětí nikdy nevybočí z rozsahu. Odporový můstek je napájen stabilním napětím 10V. Nesymetrie vstupních obvodů a zesilovačů je nulována pomocí odporových trimrů. Zesílení je nastaveno napevno s maximální dosažitelnou přesností. Jednotlivé kanály nejsou mezi sebou galvanicky oddělené, mají společnou zem GND. Minus pól napájení je spojen s GND. Rušivé střídavé signály jsou filtrovány s časovou konstantou řádově 100ms.

Linearizaci převodu R/U resp. teplota/U musí zajistit software řídicího systému.

K řídicímu systému se modul připojuje plochým kabelem se 16pinovými řeznými konektory. Při použití desky A/D převodníků IOADDA01,02 (12 bit) nebo IOAD03 (16 bit) je zapojení kabelu „1:1“. Modul se napájí nestabilizovaným stejnosměrným napětím. Každé čidlo se připojuje dvěma nebo třemi vodiči ke svorkám. Připojení dvěma vodiči vnáší chybu, úměrnou odporu vedení. Trojvodičové připojení kompenzuje odpor vedení, používá se pro delší přívody a nízkoodporové čidlo. Pro účinnou kompenzaci musí mít všechny 3 vodiče stejný odpor.

Vhodným propojením pájecích propojek lze libovolný kanál překlenout a tím zajistit přímé propojení analogového signálu mezi vstupními svorkami a výstupním konektorem. Lze tedy kombinovat odporové a napěťové (ev. proudové) vstupy.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Základní technické údaje

Napájecí napětí 24VDC ±40%
Napájecí proud 50mA bez zatížení výstupů
Vstupy 8 odporových čidel Pt100
Proud čidlem cca 0,5mA
Rozsah odporu čidla 80,31Ohm až 175,86Ohm
Rozsah měřené teploty -50 až 200°C (Pt100 3850ppm)
Výstupní napětí 0 až 5V
Zatížitelnost výstupu Iout 10mA
Součet všech Iout max. 10mA
Výstupní odpor max. 0,2W
Nelinearita převodu R/U max. 0,16% z rozsahu
Chyba na začátku rozsahu max. 2mV (0,1°C)
Chyba na konci rozsahu max. 60mV (3°C)
Pracovní teplota okolí 0 až +50°C
Rozměry max. 140 x 75 x 54mm
Svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm2


Soubory ke stažení

Katalogový list PRIN01.01 05_11_prin01.pdf Čeština 267.7 kB