PMUX03

image Multiplexer analogových signálů
 

Modul PMUX03 slouží k připojení až 12 dvojic napěťových stejnosměrných i střídavých signálů na společný analogový vstup měřicího zařízení nebo řídicího systému. Pokud zařízení potřebuje zesílené napětí, je nutno za PMUX03 zapojit zesilovač (např. pro rozsah 0 až 10V modul zesilovačů PRIN01.02). Typicky je modul určen pro připojení tenzometrů.

Signály se spínají pomocí CMOS multiplexerů na výstupní sběrnici tak, že je vždy připojena jenom jedna požadovaná dvojice signálů. Signály jdou na výstupní svorky volitelně přes oddělovací zesilovač nebo přímo. Zesilovač má napěťové zesílení 1. Při volbě přes oddělovací zesilovač získáme velký vstupní odpor, nezávislý na následném zatížení. Na rozdíl od přímého propojení ale nelze využít celý rozsah napětí. Propojení přes oddělovací zesilovač je nutno použít tam, kde následuje příliš malá zatěžovací impedance, protože spínače multiplexerů mají v sepnutém stavu odpor řádově stovky ohmů. Odporový trimr Balance je jen v provedení s oddělovačem. Umožňuje, v určitém rozmezí, vyvážit soustavu s připojenými tenzometry a následným zesilovačem. Spínače se adresují pomocí 5 signálů s 24V logickou úrovní , které se připojují na konektor X4 nebo X5. Výstupy z několika PMUX03 se mohou spojovat paralelně, takže lze sdružovat velké množství analogových signálů. Avšak toto je možné, jen když nejsou osazeny oddělovací zesilovače. Na adresovací signály lze pomocí propojek JP1 až JP5 připojit zatěžovací odpory proti zemi. Analogové i řídicí vstupy jsou opatřeny ochranou proti elektrostatickému výboji.

PMUX03 se napájí z nestabilizovaného stejnosměrného zdroje 24V. Obsahuje zdroj přesného napětí pro napájení čidel (tenzometrů). Při plném zatížení tohoto zdroje je vzhledem k oteplení nevhodné překračovat jmenovité napájecí napětí.

PMUX03 je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Základní technické údaje

Napájecí napětí 24Vss ±15-30%
Napájecí proud 12mA bez tenzometrů
Výstupní napětí pro čidla 10V ±0,1%
Zatěžovací proud max 300mA při 28V
  max 400mA při 24V
Vstupní napětí analogové 0-10V (přímý výstup)
  5mV až 9,5V (oddělovač)
Odpor v sep. stavu RON 500 - 650 W
Proud v rozep. stavu IOFF max. 1 µ A
Maximální přípustné vst. napětí +15V, -5V
Počáteční offset (s odděl.) nastavitelný min. ±50 µ V
Řídicí napětí UIL min. –0,5V, max. 2,3V
Řídicí napětí UIH min. 18V, max. 28V
Vstupní proud IIH při 24V 0,4mA bez zakončení
  7,6mA se zakončením
Max. přípustné říd. napětí ±50V
Ztrátový výkon celkový až 5,6W při 24V
Pracovní teplota okolí 0 až +50°C
Rozměry max. 140 x 75 x 76mm
Svorky šroubovací, vodič 0,15 až 2,5mm2


Soubory ke stažení

Katalogový list PMUX03 5_13.pmux03.pdf Čeština 297.2 kB