PMUX02

image Releový multiplexer 8 odporových vstupů, 1 kanál
 

  • 8 vstupů odporových senzorů (teploměry, polohové snímače)
  • Reléový multiplexer 8/1
  • Převodník R/U
  • Připojení na A/D převodník
  • Rozsah 0 až 5V
  • Napájení 24VDC nestabilizované

Základní charakteristika

Modul PMUX02 slouží k připojení až 8 odporových čidel, kterými se měří fyzikální veličiny (např. teplota, poloha) k analogovému napěťovému vstupu řídicího systému (např. deska IOADDA01). Na vstupech jsou odporové můstky do jejichž jedné větve se připojují odporová čidla. Změna odporu čidla způsobí změnu napětí. Toto napětí se přivádí přes reléový multiplexer na společný zesilovač. Zesilovač zesílí vstupní napětí (řádu mV) na výstupní napětí v rozsahu 0 až 5V. K zesilovači je připojeno vždy jen jedno z 8 čidel. Vybírá se třemi digitálními signály D1, D2, D3 z řídicího systému (např. deska IODOO01), které představují binární adresu 0 až 7 pro multiplexer. Po výběru kanálu je potřeba čekat na ustálení výstupního napětí. Odporový můstek je napájen stabilním napětím (10V). Pomocí trimru (zesílení) jsou korigovány tolerance součástek. Dalším odporovým trimrem (nulování) se vyvažuje nesymetrie zesilovače. Linearizaci převodu R/U resp. teplota/U musí zajistit software řídicího systému. Nelinearita převodu je tím větší, čím větší je odpor čidla. Vstupy nejsou galvanicky odděleny a společný signál AGND je na potenciálu GND (společná zem). Svorka AGND (X4/3) slouží k dodatečnému přizemnění analogové části.

K řídicímu systému se moduly připojují dvěma plochými kabely s řeznými konektory. Jedním kabelem se vedou společné výběrové signály, druhým analogové. Ke dvojici kabelů se připojuje až 8 modulů. Propojkou JP2 se volí připojení výstupu na 1 z 8 vstupů A/D převodníku (každý modul PMUX02 na samostatný vstup). Propojkami JP1 se připojují zatěžovací odpory na digitální výběrové signály, tak aby byly optimálně zatížené (např. 5 až 8 mA).

Každé čidlo se připojuje dvěma nebo třemi vodiči ke svorkám, viz příklad zapojení. Připojení dvěma vodiči vnáší chybu, úměrnou odporu vedení. Trojvodičové připojení kompenzuje odpor přívodních vodičů, což je nutno použít pro delší přívody a nízkoodporové čidlo. Pro účinnou kompenzaci musí mít všechny 3 vodiče stejný odpor.

Pro nejčastěji používaná odporová čidla a měřicí rozsahy je k dispozici základní typová řada PMUX02. Pro nestandardní čidla a rozsahy lze dohodnout speciální provedení. Modul PMUX02 také může sloužit jako multiplexer a zesilovač stejnosměrných napěťových analogových signálů.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku, jen s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Technické údaje

Napájecí napětí 24Vss ±20%
Napájecí proud max. 50mA
Přepínací vstupy 3 dvoustavové
vstupní napětí L -0,5 až 4V
vstupní napětí H 14 až 28V
zatěžovací odpor 18kW / 3,7kOhm (JP1 OFF/ON)
Měřicí vstupy 8 odporových čidel
Proud čidla max. 0,5mA
Nelinearita převodu R/U 0,2% (pro 80 až 180Ohm)
Výstupní napětí 0 až 5V
Výstupní odpor 10Ohm
Zatižitelnost 10mA
Doba ustálení po přepnutí 500ms
Chyba max. 0,5%
Životnost kontaktů multipl. 108 cyklů
Pracovní teplota okolí 0 až +50°C
Rozměry max. 140 x 75 x 54mm
Svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm2

Typová řada standardně dodávaných modulů:

PMUX02 .01 .02 .03
Čidlo Pt100 Ni1000 Ni1000
Rozsah -50...+200°C -50...+200°C -10...+60°C


Soubory ke stažení

PMUX02 pmux02.pdf Čeština 150.5 kB
Katalogový list PMUX02 05_09_pmux02.pdf Čeština 315.6 kB