PMUX01

image Reléový multiplexer 32 vstupů, 8 kanálů
 

  • Vysoká životnost relé
  • LED indikace stavu relé

Základní charakteristika

Modul multiplexeru PMUX01 je 32-vstupový 8-kanálový analogový multiplexer obecného použití. Modul obsahuje 12 relé s dvojicí přepínacích kontaktů, svorkovnici X1 pro připojení vstupních signálů, propojky JP1-JP8 a JP9, konektor X2 pro připojení výstupních signálů a konektor X4 pro připojení řídicích signálů. Na svorkovnici X3 se připojuje napájení 24V DC a je na ni vyvedena analogová zem AGND. Osazením vstupní odporové sítě lze jednotlivé vstupní proudové signály převést na napěťové. Výstupní analogové signály lze zatížit zasunutím odporového hřebínku RP4 do patice.

Obvody jsou rozděleny na 4 shodné sekce, které transformují vždy 8 vstupních signálů na 2 signály výstupní. V každé sekci jsou 3 relé, z nichž dvě mají cívky spojeny patralelně (viz.obrázek). Každá cívka relé nebo dvojice relé může být spínána libovolným řídicím signálem PSEL0-PSEL3. Výběr se provádí nastavením propojek JP1-JP8. Nezasunutím některé z propojek JP1-JP8 lze docílit toho, že odpovídající vstupy jsou připojeny trvale. Propojkou JP9 lze propojit analogovou zem se zemí digitální. Stav relé je indikován LED diodami.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku s plastovými příchytkami na lištu, nebo jen s montážními otvory. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Technické údaje

Vstupy
počet signálů 32
svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5 mm2
Výstupy
počet signálů 8
konektor 16 pin samořezný
Ovládání
počet signálů 4
úroveň L/H (-0,5 až 5)/(15 až 30)V DC
konektor 10 pin samořezný
Relé
kontakty 2 přepínací
odpor kontaktů max. 50 mOhm
přepínací proud max. 2A
min. spínaná zátěž 0,01mA, 10mV DC
doba sepnutí max. 6ms
doba rozepnutí max. 4ms
životnost mechanická min. 1 x 108
životnost elektrická min. 5 x 106 / 0,2A DC
Napájecí napětí 17 až 30V DC
Odběr max. 150mA/24V DC
Elektrická pevnost 500 V
Pracovní teplota 0 až +70 °C
Rozměry 192 x 75 x 54 mm


Soubory ke stažení

Katalogový list PMUX01 05_08_pmux01.pdf Čeština 290.4 kB