PDOT09

image Modul tranzistorových spínačů
 

8 bezkontaktních spínačů 80V/2A DC

Zrychlený nárůst proudu do induktivní zátěže

Snížený přídržný proud

Ovládání 8 logickými signály

LED indikace výstupů

Modul slouží jako 8 bezkontaktních spínačů stejnosměrného proudu. Je určen zejména pro rychlé spínání induktivní zátěže, jako např. elektromagnetické ventily, brzdy, stykače. Urychlení sepnutí je docíleno připojením vyššího napětí Uv v 1. fázi sepnutí. Toto vyšší napětí způsobí rychlý nárůst proudu. Ve 2. fázi je připojeno napětí Ub (přídržné). Modul PDOT09 zajišťuje automatické časování spínačů. Každý spínač má svůj nezávislý obvod pro časování fází.

Každý spínač se spíná uzemněním vstupu nebo připojením napětí UON. Rozpíná se odpojením vstupu nebo připojením napětí UOFF. Výstupní tranzistory spínají kladné napětí. Jednotlivé spínače nejsou galvanicky oddělené, mají společné napájení a zem. Spínače jsou opatřeny zhášecími obvody pro potlačení záporného indukovaného napětí, které vznikne po vypnutí induktivní zátěže. Aby zhášecí obvod příliš nezpomaloval vypínací funkci induktivní zátěže (např. zavření elektromagnetického ventilu), je indukovaná energie rozptýlena na malém odporu.

Pro napájení jsou potřeba 2 napájecí zdroje, schopné dodat pracovní proud do zátěží. Tyto zdroje mají společnou zem. Vlastní proudová spotřeba modulu je zanedbatelná. Jestliže je zapotřebí co nejrychlejší vypínací funkce, doporučuje se používat napájení Ub na spodní toleranční mezi.

 


Soubory ke stažení

Katalogový list PDOT09 5_14.pdit09.pdf Čeština 248.6 kB