PDOR02

image Modul 8 relé
 

  • 8 přepínacích kontaktů relé
  • ~250V/8A, =24V/8A
  • Ovládání 8 logickými signály
  • Napájení malým bezpeč. napětím
  • LED indikace výstupů

Základní charakteristika

Modul obsahuje silnoproudá relé, která jsou spínána přes budiče přivedeným napětím nízké logické úrovně, nebo uzemněním (obvodem s otevřeným kolektorem nebo kontaktem). Minus pól vstupů je společný. Sepnutí relé je indikováno svícením indikační LED. Vstupní signály se připojují k 16pinovému konektoru X1 typu PSL16. Napájecí napětí má minus pól společný se vstupy a připojuje se ke svorkám X3. Přepínací kontakty relé jsou přivedeny na svorky X2 a jsou vzájemně oddělené.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván s montážním rámečkem k montáži na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Může být dodáván i bez rámečku a montován pomocí děr v rozích. Modul není krytován a pokud je na něj připojeno síťové napětí, musí být dodatečně zakrytován nebo zamontován do uzavřené rozvaděčové skříně.

Technické údaje

Typ jednotky PDOR02/5 PDOR02/24
Počet výstupů 8 8
Napájecí napětí 5V ±10% 24V ±10%
Napájecí proud max. 400mA max. 120mA
Vstupní napětí L: -0,5 až 1V L: -0,5 až 5V
  H: 2,4 až 5,5V H: 15 až 30V
Vstupní proud L: -7,4mA při 0V L: -3,5mA při 0V
  H: 0,8mA při 5V H: 0,7mA při 24V
Vstupní logická úroveň
sepnutí relé L nebo uzemněno
rozepnutí relé H nebo rozpojeno
Typ kontaktu přepínací
Spínaný proud max. 8A/250V~, 24V=
Spínané napětí max. 380V
Doba spínání/rozpínání max. 6 / 2ms
Životnost kontaktu 0A / 8A 2x107 / 105 sepnutí
Elektrická pevnost
vstupní svorky proti výstupním 4000V~
mezi svorkami sousedních relé 1500V~
Pracovní teplota okolí 0 až +50°C
Rozměry max. 90 x 75 x 54mm
Svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm2

Údaje pro objednávku

Základní provedení PDOR02/5 a PDOR02/24 je s montážním rámečkem a bez jakéhokoliv příslušenství.

V objednávce specifikovat odlišnosti, např.:
PDOR02/05 bez montážního rámečku

Specifikovat příslušenství:
Konektor PFL16 (pro přivedení vstupních signálů)
Varistory pro 230V (odrušení 230V~)


Soubory ke stažení

Katalogový list PDOR02 05_01_pdor02.pdf Čeština 256.2 kB
PDOR02 pdor02.pdf Čeština 34.6 kB