PDIO08

image Modul 8 digitálních galvanicky izolovaných vstupů a 8 digitálních galvanicky izolovaných výstupů
 

  • 8 galvanicky oddělených vstupů
  • 8 galvanicky oddělených výstupů
  • Rozhraní TTL / 0 až 35V, 10mA
  • Výstupy volitelně 60V, 1A
  • Nastavitelná polarita signálů
  • LED indikace vstupů a výstupů

Základní charakteristika

Modul je určen jako oddělovací interface dvoustavových signálů mezi řídicím systémem a okolím. Vstupy i výstupy jsou galvanicky oddělené pomocí optronů. Vstupy mají charakter odporové zátěže, výstupy jsou otevřený kolektor. Indikační LED vstupů svítí při log. úrovni H, indikační LED výstupů svítí při log. úrovni L. Modul musí být před použitím nakonfigurován pomocí propojek. Po dohodě s výrobcem mohou být osazeny výstupní optrony s jinými parametry, případně i výkonová optorelé. Výstupní spínače nemají ochranu proti přepětí, proto se při spínání induktivní zátěže musí zapojit zhášecí dioda.

Modul je konstruován na desce s plošnými spoji. Standardně je dodáván bez rámečku pro montáž pomocí děr v rozích. Rozměry a díry v rozích jsou kompatibilní s IO moduly KITV40. Může být také dodáván s montážním rámečkem k upevnění na rozvaděčovou lištu typu DIN TS35. Modul není krytován a není určen k připojení síťového napětí.

Technické údaje

Výstupy
Počet výstupů 8 (4 při osazení optorelé)
Typ výstupu spínač - otevřený kolektor
Vstupní napětí UIL -0,5 až 1V
  UIH 3,5 až 5,5V
Vstupní proud IIL -7,3mA / 0V
  IIH 0mA / 5V
Spínané napětí 0 až 35V= *)
Spínaný proud max. 10mA *)
Úbytek napětí při 10mA max. 0,5V
Zbytkový proud při rozep. max. 10uA
Úroveň UIL sepne výst. tranzistor
Vstupy
Počet vstupů 8
Vstupní napětí UIL -10 až 8V
  UIH 16 až 30V
Vstupní odpor 2,4 kOhm
Výstupní napětí UOL max. 0,5V / 1,6mA
  UOH min. 3,5V / 0,7mA
Log. úroveň UIH -> UOL
Napájecí napětí 5V= ±5%
Napájecí proud 35mA
Elektrická pevnost
mezi X1, X4 - X2, X5 2000V~
mezi svorkami X2, X5 100V~
Pracovní teplota okolí 0 až +70°C
Rozměry max. 138 x 75 x 54mm
Svorky stiskací, vodič 0,15 až 2,5mm2

Údaje pro objednávku

Základní provedení je bez rámečku a bez jakéhokoliv příslušenství.

V objednávce specifikovat odlišnosti, např.:
PDIO08 s montážním rámečkem.
Výkonové varianty: 80V/10mA, 35V/50mA, optorelé 60V/1A.

Specifikovat příslušenství:
Konektor PFL16 (pro přivedení vstupních signálů)


Soubory ke stažení

Katalogový list PDIO08 05_04_pdio08.pdf Čeština 291.7 kB
PDIO08 pdio08.pdf Čeština 47 kB