LIB_COM_DELPHI

Mutace komunikačních knihoven LIB_COM pro PC, prostředí Delphi Knihovny Chn, ChnCom, ChnLecom, ChnMBox, ChnMod2, Chnprt, CHNSMS, Chntypes, ChnVirt, Crc16, NumToStr, Timer, TimerOld, USMS, uString, XOR8
 

Firma SofCon s.r.o. převedla některé komunikační knihovny z jazyka Borland Pascal do jazyka Delphi pro jejich snazší použití při vytváření monitorovacích a testovacích programů na úrovni Win32.

Převedení se hlavně týkalo těchto oblastí:

 • Jiné používání hardware sériových portů prostřednictvím služeb Windows.
 • Převedený objektových typů "object" na typ třída "class".
 • Používání dlouhých řetězců Delphi.
 • Volání pokud možno standardních funkcí Delphi pro práci s řetězci.
 • Přidělání některých šikovných funkcí pro manipulaci s třídními typy "class".

V nových aplikacích a knihovnách by se neměly používat jednotky Objects a NumToStr. Typ TObject, který byl definován v jednotce Objects, je již v Delphi definován automaticky s trochu jinými (lepšími) vlastnostmi. Většina funkcí v NumToStr je již implicitně definována v Delphi v jednotce SysUtils.

Dosud převedené knihovny:

 • UString- Upraveno dekódování textových parametrů v dlouhých řetězcích Delphi
 • ChnTypes - Drobné úpravy konstant.
 • ChnVirt - Přidělány funkce ChNumNameClass, ChNameClass, ChGetLastChn, ChGetLastClass, ChGetNumChn, ChResultStr do třídy tChnVirt.
 • ChnCom - Předělána obsluha fyzického sériového portu prostřednictvím služeb Windows.
 • ChnMBox - Předělána simulace sériové komunikace přes schránky o.s.Retos na simulaci komunikaci přes vnější pomocné buffy (definované na úrovni aplikace). V budoucnu by se tento způsob mohl upravit na komunikaci prostřednictvím zpráv Windows pro možnost simulované komunikace i mezi různými aplikacemi Windows.
 • ChnPrt - Kromě předělání původního objektového typu tChnPrt na třídu tChnPrt žádné změny.
 • Xor8 - Kromě předělání původního objektového typu tXor8 na třídu tXor8 žádné změny.
 • ChnLecom - Kromě předělání původního objektového typu tChnLecom na třídu tChnLecom žádné velké změny.
 • Crc16- Kromě předělání původního objektového typu tCrc16 na třídu tCrc16 žádné změny.
 • Chn - Kromě předělání původního objektového typu tChn na třídu tChn žádné změny.
 • Timer - Objektový typ tTimer předělán na třídu tTimer a jednotka upravena pro Windows. Jednotka používá komponentu třídy tTimer z Delphi.

Podrobný popis najdete v příslušném manuálu.


Soubory ke stažení

LIB_COM_DELPHI sofconchnlibdelphi.pdf Čeština 157.4 kB
ChnLIB Delphi - komunikační knihovny SofCon, verze PC, Delphi swwindows_libdelphi.zip Čeština 540.3 kB