KOMPAKT4-6

Kompaktní řídicí systém na bázi KITV40/16
 

KOMPAKT je obecně použitelný řídicí systém určený pro přímé řízení strojů, pro regulaci a řízení v oblasti teplárenství, vzduchotechniky, klimatizace atd.

KOMPAKT se dodává ve dvou základních provedeních (s ovládacím panelem 1-3 nebo bez panelu 4-6), přičemž každé provedení je ve třech variantách.

Základem řídicího systému KOMPAKT4-6 (varianta bez ovládacího panelu) je mikropočítač KITV40/16, doplněný o desku IOTERM10, případně PDIO40.

KOMPAKT je řízen průmyslovou řídicí jednotkou KITV40/16 s 16 bitovým procesorem řady i8086. Je vybaven jednou sériovou komunikační linkou RS-232 (variantně RS-485 s galvanickou izolací) a jednou galvanicky izolovanou komunikační linkou RS-485.

KOMPAKT obsahuje maximálně 40 galvanicky izolovaných digitálních vstupů, 32 digitálních výstupů (optrony, relé, optorelé), 16 analogových vstupů a 6 analogových výstupů.

  • KOMPAKT1 je určen pro jednoduché aplikace, které nepotřebují analogové vstupy a výstupy. Obsahuje 24 digitálních vstupů a 16 digitálních výstupů z nichž 8 je zakončeno optronem a 8 je variantně osazeno buď optrony, optorelé nebo relé. Dále je vybaven jednou komunikační linkou RS-232, která může být modifikována na galvanicky izolovanou RS-485.
  • KOMPAKT2 je určen pro složitější aplikace, které vyžadují jak analogové, tak digitální vstupy a výstupy. Obsahuje 16 digitálních vstupů, 16 digitálních výstupů (s optrony, optorelé nebo relé), 8 analogových vstupů napěťových nebo proudových, 8 analogových vstupů pro třívodičové připojení odporových čidel (PT100, NI1000), 6 analogových výstupů a dvě komunikační linky (1x RS-232, 1 x RS-485).
  • KOMPAKT3 je verze s největším počtem vstupů a výstupů. Je obdobou KOMPAKTu2, ale obsahuje větší počet digitálních vstupů (40) a výstupů (32).
  • KOMPAKT4 je varianta KOMPAKTu1, bez ovládacího panelu.
  • KOMPAKT5 je varianta KOMPAKTu2, bez ovládacího panelu.
  • KOMPAKT6 je varianta KOMPAKTu3, bez ovládacího panelu.

V případě odběru většího počtu kusů je možno dodat KOMPAKT osazený jen požadovaným počtem vstupů a výstupů.

KOMPAKT se programuje buď v prostředí KIT-Builder nebo v Borland Pascalu s využitím dodávaných knihoven SofCon.