IOFLEX02

image Programovatelná deska rychlých vstupů a výstupů (IRC, resolvery, ...)
 

IOFLEX02 je univerzální programovatelná deska, určená k připojení na sběrnici IOBUS stavebnice KIT. Obsahuje 16 digitálních vstupů a 32 digitálních výstupů a obvody pro připojení 4 resolverových snímačů polohy. Inteligenci desky určuje konfigurace programovatelného pole FPGA typu ALTERA ACEX1K50, které má oproti poli použitému v desce IOFLEX01 5x větší kapacitu. Desku lze konfigurovat (naprogramovat) např. pro funkci inkrementálních čítačů, resolverových snímačů otáček a polohy, jako řídicí jednotku krokových motorů, atd. Může být také naprogramována jako sekvenční a stavový automat, který vykonává určité operace autonomně bez zásahu nadřízeného procesoru. 5kB interní paměť RAM obvodu FPGA umožňuje jednoduchou realizaci bufferů, převodních tabulek apod. Funkce desky se konfiguruje z nadřízeného procesoru po sběrnici I/O. Při každém zapnutí, resp. inicializaci je nutno znovu zavést konfigurační program.

Digitální vstupy mají volitelnou úroveň napětí. Digitální výstupy jsou osazeny TTL budiči, 16 výstupů lze navíc volitelně osadit spínacími poli tranzistorů typu N nebo P pro spínání vyšších napětí. Na desce je sinusový generátor pro buzení resolverových snímačů a převodník resolverového napětí na číselnou hodnotu. Resolverové vstupy lze použít nezávisle na digitálních vstupech a výstupech.


Soubory ke stažení

IOFLEX02 sct173.pdf Čeština 151 kB
Katalogový list IOFLEX02 03_21_ioflex02.pdf Čeština 338.7 kB