IOADDA02

image Deska 8 A/D vstupů (12 bit) a 4 D/A výstupů (12 bit)
 

Deska IOADDA02 obsahuje 12bitový aproximační A/D převodník, který umožňuje připojit 8 unipolárních nebo 4 diferenciální analogové vstupy. Dále obsahuje dva dvojnásobné 12bitové D/A převodníky. Řídicí strana je od analogové galvanicky oddělena. K řídicí jednotce se deska připojuje přes IO bus.

Každý analogový vstup je ošetřen RC filtrem a diodovým omezovačem napětí. Kondenzátor RC filtru není osazován. Volbou obvodu referenčního napětí a nastavením propojek JP2 a JP3 lze nastavit napěťové rozsahy 0 až 5V, -5V až +5V, 0 až 10V. Po doplnění desky o předřadné odpory je možno použít vstupy jako proudové se vstupním proudem 0 až 20 mA.

Dále jsou na desce čtyři analogové výstupy realizováné dvěma dvojitými seriovými převodníky AD7249 firmy ANALOG DEVICES. Propojkami JP4 a JP5 až JP8 se volí výstupní napěťový rozsah převodníků. Ten může být u jednotlivých kanálů nastaven na 0 až 5V nebo 0 až 10V, nebo u všech kanálů na -5V až +5V.

 

Jelikož jsou na desce IOADDA02 propojeny sudé piny konektorů X3, X4, zatímco na desce PX04 jsou propojeny liché piny konektorů X1, X3, musí být tyto konektory zaříznuty opačně (s překřížením žil). Na svorku COM1/PX4 dostaneme zem pro analogové výstupy a na svorku COM2/PX4 zem pro analogové vstupy. Aby nevznikla zemní smyčka, nesmí být vodiče DAGND a ADGND přivedené na tyto svorky dále propojeny.


Soubory ke stažení

IOADDA02 ioadda02.pdf Čeština 137.5 kB
Katalogový list IOADDA02 0310_ioadda02_V2.pdf Čeština 415 kB