IOADDA01

image Deska 8 A/D vstupů (12 bit) a 2 D/A výstupů (12 bit). (Výroba ukončena, náhrada IOADDA02.)
 

Deska IOADDA01 obsahuje 12bitový aproximační A/D převodník, který umožňuje připojit 8 unipolárních nebo 4 diferenciální analogové vstupy. Dále obsahuje dva 12bitové D/A převodníky. řídicí strana je od analogové galvanicky oddělena. K řídicí jednotce se připojuje přes IO bus.

Každý analogový vstup je ošetřen RC filtrem a diodovým omezovačem napětí. Kondenzátor RC filtru není osazován. Volbou obvodu referenčního napětí a nastavením propojek JP2 a JP3 lze nastavit napěťové rozsahy 0 až 5V, -5V až +5V, 0 až 10V. Po doplnění desky o předřadné odpory je možno použít vstupy jako proudové se vstupním proudem 0 až 20 mA. Analogové vstypy jsou vyvedeny na konektor X3.

Dále jsou na desce dva analogové výstupy. Každý výstup je realizován jedním seriovým převodníkem AD7243 firmy ANALOG DEVICES. Propojkami PJ4, PJ5 a PJ6 se volí výstupní napěťový rozsah převodníků. Ten může být 0 až 5V, 0 až 10V nebo -5V až +5V. Analogové výstypy jsou vyvedeny na konektor X4.


Soubory ke stažení

Katalogový list IOADDA01 03_09_ioadda01.pdf Čeština 264 kB
IOADDA01 ioadda01.pdf Čeština 138.3 kB