CWSofMA

Control Web ovladač pro řídicí systémy SofCon.
 

Pokud používáte řídicí systémy SofCon a chtěli byste použít systém Control Web firmy Moravské přístroje pro vizualizaci Vaší aplikace, jsou pro Vás připraveny ovladače CWSofMA.dll a CWKbdMA.dll.

CWSofMA.dll

Knihovna CWSofMA.dll slouží jako komunikační ovladač (driver) systému Control Web verze 3.x při napojení na řídicí systémy firmy SofCon, které používají protokol SofConL2. Knihovna CWSofMA.dll využívá služeb knihovny LnkSofMA.dll, která v sobě implementuje komunikační automat protokolu SofConL2 přes sériovou linku (RS232,RS485, telefonní modem) nebo přes Ethernet prostřednictvím zpráv protokolu UDP. Úkolem knihovny CWSofMA.dll je poskytovat požadované služby systému Control Web s využitím služeb, které poskytuje knihovna LnkSofMA.dll.

CWKbdMA.dll

Knihovna CWSofMA.dll slouží jako komunikační ovladač (driver) systému Control Web verze 3.x při napojení na řídicí systémy firmy SofCon, které používají programové vybavení KitBuilder firmy SofCon.