CPU05

image Řídicí jednotka pro MBOX09
 

Pod označením CPU05 se skrývá univerzální řídicí systém se základním programovým vybavením integrujícím funkci třízonového regulátoru teploty.

Jednotka CPU05 je složena z prvků stavebnice KIT firmy SofCon (procesorová deska KIT386EXR, komunikační deska IOP485I, deska vstupů/výstupů IODXO02 a panel TERM05). Systém je natolik výkonný, aby mohl bez problémů obsluhovat 1 případně 2 jednotky MBOX09 a implementovat až 6 adaptivních PID regulátorů. Systém je připraven na implementaci MBTC (Model Based Temperature Controller). Požadované hodnoty regulace jsou zasílány po komunikační lince z nadřízeného systému, obdobně jsou do nadřízeného systému předávány naměřené hodnoty. Protože se jedná o aplikaci, kde není přípustný jakýkoliv výpadek regulace teploty, jsou vzhledem k technologii a spolehlivosti měření vždy tři termočlánky přiřazeny k jednomu regulátoru. Regulátor v závislosti na módu regulace, případně na detekci přerušení termočlánku či jiné poruše daného vstupu přepíná měřenou hodnotu na vstupu regulátoru a snaží se minimalizovat nepříznivé následky na zpracovávaný produkt, ke kterým může dojít v případě chyby zařízení. Pro spínání topných elementů je určeno 8(16) galvanicky izolovaných výstupů DOUT, jejichž signál je šířkově modulován v závislosti na požadovaném výkonu.

Jednotka umožňuje archivaci příslušných měřených, akčních a vnitřních hodnot regulátorů, detekci a kontrolu správného chodu modulů MT01. Všechny hodnoty a parametry je možno prohlížet, případně modifikovat na připojeném terminálu TERM05, který je součástí jednotky.

K jednotce je možno dodat parametrizační programové vybavení na PC, které umožňuje vizualizaci (sledování stavu jednotky), parametrizaci (nastavování příslušných parametrů) a vyčítání archivovaných hodnot včetně jejich grafického zobrazení.

 


Soubory ke stažení

CPU05 cpu05.pdf Čeština 146.4 kB