CHNMODB

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu MOD-BUS, který se používá při komunikaci se zařízeními Eurotherm.