Nové moduly ZR, ZI, ZU do jednotky MA10

1. 10. 2007

V roce 2006 vyvinula firma SofCon distribuovanou jednotku analogových vstupů, která je určená pro vzdálené připojení analogových signálů k řídicímu systému. Jako první modul byl do této jednotky vyvinut zesilovač pro termočlánek ZT01. Tento modul se sériově vyrábí.

Na požadavek zákazníků byly v letošním roce vyvinuty další moduly a to pro připojení teplotních senzorů PT100, NI1000 a pro připojení proudových a napěťových vstupů. Moduly mají označení ZR100, ZR1000, ZI01, ZU01.

Všechny moduly jsou dvoukanálové. V základní nabídce každý modul obsahuje 2 vstupy pro připojení PT100, NI1000, 2 proudové a 2 napěťové vstupy. Po dohodě lze dodat modul s odlišnými parametry, například modul s jedním proudovým a jedním napěťovým vstupem.

Moduly obsahují filtry proti rušení. Dodávají se v sestavě s jednotkou MA10, ale lze je dodat i samostatně. Vstupní svorky všech modulů jsou přístupné bez sejmutí krytu.

Nové moduly budou k dispozici zákazníkům od září 2007.zr_zi_zu.jpg, 1 MB

MA10 ZT01 ZR1000 ZR100 ZI01, ZU01